Polityka prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator NAZWA OPERATORA z siedzibą pod adresem ADRES SIEDZIBY.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. WARUNKI NEWSLETTERA
  1. Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
  2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
  3.  
  Administrator zastrzega sobie prawo do:
  -przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);
  -chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
  -nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;
  -usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.
  4. Zapisując się do newslettera użytkownik otrzymuje rabat 30zł, który jest jednorazowy;
  5. Rabat obejmuje cały asortyment 2skin.pl i obowiązuje przy zakupach za min. 250zł;
  6. Rabat jest ważny 30 dni;
  7. 
  Wykorzystany rabat 30zł za zapis do newslettera w momencie zwrotu zostaje odliczony od wszystkich produktów (gdy kwota pozostawionych rzeczy będzie wyższa od 250zł)  lub całkowicie wycofany (gdy kwota pozostawionych rzeczy będzie niższa niż 250zł).

 12. Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO.

  Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

  Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W zakresie korzystania ze sklepu internetowego 2skin.pl na stronie internetowej www.2skin.pl to w szczególności dane, które podajesz zakładając konto w sklepie internetowym, zapisując się na newsletter czy składając zamówienie. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas jednej bądź kilku poniższych czynności:

  a) wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera;

  b) wyrażenia przez Ciebie zgody na usługę przechowywania („zapamiętania”) danych na koncie klienta w sklepie www.2skin.pl

  c) założenia przez Ciebie  konta klienta w sklepie www.2skin.pl

  d) dokonywania przez Ciebie transakcjami.

  Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania. 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest 2SKIN SC. z siedzibą w Łodzi ul.Starościńska 6a, NIP 7292640826

  2. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul.Starościńska 6a 93-362 Łódź lub poprzez wiadomość e-mail na adres: dagmara@2skin.pl

  3. Wyznaczyliśmy osobę, z którą można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Starościńska 6a 93-362 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem marta@2skin.pl  Osoba ta chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

  4. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego sklepu internetowego są:

  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);

  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  5. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

  a) sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  c) założenia i prowadzenia konta klienta w sklepie www.2skin.pl (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  d) wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  e) wykonania bezpłatnej usługi przechowywania („zapamiętania”) danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  f) reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  g) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  h) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  i) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  j) analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  k) statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  l) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  6. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

  a) operatorzy systemów informatycznych,

  b) operatorzy systemów płatności,

  c) operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,

  d) firmy logistyczne,

  e) firmy kurierskie i poczta polska,

  f) zewnętrzni dostawcy produktów,

  g) operatorzy płatności

  h) firmy księgowe

  7. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu ułatwienia Ci realizacji zamówienia (zapamiętują w serwisie dane o zalogowanym użytkowniku, zawartości koszyka), prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie dzielenie się informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych).

  8. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

  9. Spółka jako Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

  10. Twoje dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera lub przechowywania danych, zakończenia realizacji zamówienia, usuniecie przez Ciebie konta klienta, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

  11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

  a) dostępu do Twoich danych osobowych,

  b) sprostowania Twoich danych osobowych,

  c) usunięcia Twoich danych osobowych,

  d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

  f) przenoszenia Twoich danych osobowych,

  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  12. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  13. Z praw wskazanych w pkt.18 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:

  a) kontakt e-mailowy pod adresem: marta@2skin.pl

  b) kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Starościńska 6a 93-362 Łódź

  14. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2). Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail marta@2skin.pl

  15. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.